TERMES I CONDICIONS

PREUS

Els preus de venda indicats són exclusius per a les compres realitzades en aquest lloc web incloent els impostos locals (IVA). No s'inclou en aquest preu possibles impostos, aranzels d'importació i tràmits duaners, si els hi hagués i que seran a càrrec del comprador.

Les despeses d'enviament no estan inclosos en el preu mostrat de les obres i seran a càrrec del comprador, podent beneficiar-se de qualsevol promoció vigent i aplicable, que Agúmana publicités a la web per a aquest concepte.

Agúmana es reserva el dret de modificar els preus de venda a qualsevol moment, respectant les condicions de comandes ja compromeses i amb el tràmit de compra realitzat.

ENCÀRRECS

Agúmana ofereix la possibilitat de realitzar encàrrecs d'obres originals personalitzades prenent com a base la PINÇA d’ESTENDRE. Per a això hauran d'utilitzar el formulari de contacte, on explicar la seva idea. Una vegada estudiada i consensuada amb el comprador, Agúmana realitzarà un esbós i pressupost, que li farà arribar per a la seva aprovació final. El preu serà calculat segons les característiques de l'obra (mida, hores estimades de treball, etc.) i el termini de lliurament serà l'acordat amb el comprador, tenint en compte les mesures de l'obra, la seva dificultat i la llista d'encàrrecs pendents , comptat a partir de l'acceptació del pressupost i verificació del pagament del 50% del preu acordat, i mitjançant la forma de pagament que desitgi entre les disponibles a la web.

A la finalització de l'obra, Agúmana enviarà al comprador imatge del resultat de l'obra per a l'acceptació final i iniciar els tràmits definitius de pagament de l'import restant del preu total de l'obra pressupostada i l'enviament al seu destinatari.

En cas d'acceptar el pressupost i desestimar el resultat final de l'obra, l'import pagat en concepte de paga i senyal de l'acord, no serà reemborsat, quedant l'obra final en propietat física i intel·lectual de Agúmana.

DISPONIBILITAT

Ha de tenir-se en compte que en cas d'obres originals i en ser article únic i exclusiu, pot donar-se el cas, encara que remot, que al moment de formalitzar la compra ja no existeixi en estoc, a causa que un altre comprador s'ha avançat en la realització del tràmit.

Agúmana no es fa responsable, en cap cas, d'aquest succés.

FORMES DE PAGAMENT

Agúmana ofereix al comprador tres formes de pagament diferents:

1 – Targetes de Crèdit.

Aquesta opció utilitza una passarel·la segura REDSYS de TPV Virtual. Una vegada rebuda notificació pel nostre banc del pagament s'iniciarà el procés d'enviament de les obres.

2 – Transferència Bancària

Una vegada formalitzat la comanda, haurà de realitzar una transferència bancària al compte indicat en l'albarà de compra. Si transcorreguts 10 dies hàbils des de la formalització de la comanda no hem rebut l'import, procedirem a l'anul·lació d'aquesta comanda. Una vegada rebuda notificació pel nostre banc del pagament s'iniciarà el procés d'enviament de les obres.

3 – Paypal

Modalitat de pagament online ràpida i coneguda. Una vegada rebuda notificació de pagament s'iniciarà el procés d'enviament de les obres

ENVIAMENTS, LLIURAMENTS I TERMINIS

Una vegada la comanda estigui enviada, no podrà ser anul·lada i serà enviada a l'adreça indicada durant el procés de compra.

S'enviaran les obres o reproduccions a qualsevol destinació, variant el termini de lliurament en funció d'aquesta destinació.

Els terminis de lliurament estimats se situaran entre 7 i 20 dies laborables segons destinació.

Els preus dels enviaments es calcularan automàticament una vegada tramitada la comanda i informada una adreça vàlida de facturació i es mostraran a l'apartat d'imports totals, per a l'acceptació final de la compra. Agúmana podrà decidir córrer amb les despeses d'enviament segons la totalitat de l'import de la compra i en funció de la destinació. Per a això s'informarà dels detalls en zones visibles de la web.

GARANTIAS I AUTENTICITAT

Totes les obres, originals i reproduccions, seran enviades al comprador acompanyades del seu corresponent certificat d'Autenticitat amb característiques tècniques, altres detalls de l'obra, així com degudament datades i signades per l'Artista.

DEVOLUCIONS

El comprador gaudirà d'un termini de 15 dies naturals a partir de la data de recepció de l'obra durant el qual podrà desistir de la compravenda i retornar la(s) obra(s). Per gestionar aquest procés, el comprador ha de posar-se en contacte amb Agúmana mitjançant enviament de correu electrònic a l'adreça info@agumana.com indicant la seva decisió. Agúmana li informarà, per aquesta mateixa via o telefònicament, dels passos a seguir per a la devolució de l'obra. Les despeses d'enviament seran a càrrec del comprador excepte en cas de devolució per rebre l'obra en mal estat.

La devolució haurà de realitzar-se amb embalatge que garanteixi el perfecte estat de le(s) obre(s). No s'acceptaran devolucions d'obres en mal estat, brutes, manipulades o espatllades. Una vegada rebut el producte i degudament revisat, Agúmana procedirà a realitzar el reintegrament de l'import, utilitzant la mateixa manera de pagament amb el qual es va realitzar la compra. En cas de no ser possible, el reintegrament es realitzaria mitjançant transferència bancària.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en Agúmana.com estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de denominació social de l'empresa i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit d'Agúmana.com.

L'usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per Agúmana.com

Agúmana també es reserva el dret de reproducció de totes les seves obres originals, així com la seva posterior comercialització.


No products

To be determined Transport
0,00 € Impost
0,00 € Total

Tramitar comanda